ТАҚЫРЫБЫ:

Кәсіптік дайындыққа деген уәждемесін (мотивация) қалыптастыру арқылы кадрлардың оқыту сапасын және бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату.

МАҚСАТЫ:

  • Білім алушыларды даярлау үшін сабақтарды өткізудің әдістері мен тәсілдерін, практикалық сабақтарды жетілдіру
  • Білім алушылардың кәсіби қалыптасуы мен дамуына жағдай жасау
  • Дамытушылық оқыту әдістерін қолдану арқылы танымдық қызметін белсендіру

МІНДЕТТЕРІ:

  • Кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында өндірістік оқыту сабақтарында инновациялық технологияларды енгізу;
  • Білім алушыларда кәсіби шеберлігін арттырудың қажеттілігін қалыптастыру, ұқсас мамандықты игеру
  • Кәсіби дағдылары мен шеберлікті игеру кезінде білім алушылардың ізденушілік және шығармашылық қызметін белсендендіру

КҮТТІРЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  • Еңбек нарығында қажетті білікті мамандардың болуы

Ішкі категориялар